บึงสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าอัศจรรย์

Thursday , 28, November 2013 Leave a comment

japan-031

ทุกสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวเพราะมีความอัศจรรย์ใจ  กับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าหลงใหลเป็นที่สุดย่อมที่จะเรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก  เพราะแต่ละสถานที่ย่อมมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นอยู่ด้วยเสมอ  โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญด้วยแล้ว  ความสวยงามย่อมที่จะไม่มีเหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอย่างแน่นอน  โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่มีหลากหลายสถานที่ปะปนกันไป  แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวที่ปะปนกันอยู่นั้น  ย่อมที่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับยอมรับจนติดอันดับโลกก็มี

เมื่อประเทศญี่ปุ่นเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวหรือนักทัวร์ญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก  การสร้างสรรค์หรือการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวให้ดูสวยงามจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก  อย่างน้อยสถานทีแต่ละสถานที่ก็ต้องการที่จะถูกบูรณะ  แต่สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดจากแหล่งธรรมชาติโดยแท้  บางครั้งการบูรณะให้เหมือนเดิมก็คงเป็นไปไม่ได้  เพราะฉะนั้นหากเก็บกักเอาไว้ให้คงสภาพเดิมจะดีเสียกว่าที่จะเปลี่ยนแปลง  และนักท่องเที่ยวเองก็คงจะไม่ชอบเช่นเดียวกัน  อย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดน่าอัศจรรย์ใจของประเทศญี่ปุ่นอย่างบึงสีฟ้า  กลายเป็นแหล่งธรรมชาติที่หาที่ใดในโลกไม่ได้  เพราะจุดความงามของธรรมชาติเล็ก ๆ มีอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้อย่างน่าตกใจและน่าพิศวงเป็นอย่างมาก 

                 โดยเฉพาะในวันอากาศดี ๆ เบา ๆ สบาย ๆ ด้วยแล้ว เมื่อแดดสวย ๆ ส่องสายมาสู่บึงสีฟ้า  แสงของแดดจะขับให้สีฟ้าของผืนน้ำในบึงมีลักษณะที่เปลี่ยนไป  โดยมีความโดดเด่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจน  ซึ่งเป็นรูปแบบของธรรมชาติที่ดึงดูดกันให้กลมกลืน  แต่เปล่งประกายไปด้วยความสวยงามส่งสู่สายตานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นตลอดไป