รู้จักเนปาล

Wednesday , 25, December 2013 Leave a comment

Nepal-02

หากต้องให้เลือกไปเที่ยวประเทศที่มีความเป็นมาทางด้านวัฒนธรรมแห่งพุทธศาสนาอันแสนยาวนานและเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่แล้ว ผมเลือกที่จะไปทัวร์เนปาลมากกว่าที่จะไปทัวร์อินเดียหรืออินโดนีเซียครับเพราถึงแม้ความเก่าแก่ทางพุทธศาสนาจะไม่ยาวนานถึงอินเดียแต่ก็มีเรื่องราวต่างๆ ให้ได้สัมผัสและเก็บเกี่ยวกันไม่น้อยซึ่งกว่าจะถึงตอนนั้นเราไปทำความรู้จักกันกับประเทศเนปาลก่อนดีกว่าครับ

ประเทศเนปาลมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประเทศเนปาลเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในแถบเอเชียใต้ บริเวณเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนติดกับทิเบตของจีนและประเทศอินเดีย ประเทศเนปาลมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยแต่ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญของเนปาลระบุให้เนปาลเป็นสาธารณรัฐโลกวิสัย

การนับถือศาสนาของชาวเนปาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูส่วนที่เหลือนับถือศาสนาพุทธเนื่องจากประเทศเนปาลนั้นมีสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาที่คนที่ไปทัวร์เนปาลต้องไปเยี่ยมชมให้ได้นั่นก็คือ ลุมพินีวันสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

นอกจากลุมพินีวันสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของทางพระพุทธศาสนาที่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนปาลต่างไปเยี่ยมชมแล้ว เนปาลยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ที่น่าสนใจอีกหลายแห่งให้ได้เลือกชมไม่ว่าจะเป็น ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ที่ตั้งอยู่บนเทอกเขาหิมาลัย, เมืองกาฐมาณฑุ, วัดปศุปฏินาถ หรือแม้แต่เมืองโพคารา

เนื่องจากประเทศเนปาลอยู่ติดกับประเทศอินเดียดังนั้นสกุลเงินที่ชาวเนปาลใช้จึงใกล้เคียงกับของอินเดียโดยอินเดียจะเป็นเงินรูปีแต่ที่ประเทศเนปาลเขาจะเป็นเนปาลรูปีดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์เนปาลจึงควรที่จะแลกเงินให้ถูกสกุลเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการแลกกลับไปกลับมาแต่ถ้าไม่อยากยุ่งยากกับการแลกเงินทางเนปาลเขาก็รับเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยเช่นกันครับ