สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

Monday , 12, August 2013 Leave a comment

แนวโน้มการเจริญเติบโตของการจ้างธุรกิจคอลเซ็นเตอร์จากธุรกิจอื่น ๆ นั้น  กลับเป็นไปในทางที่ดี    แต่ส่วนหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนคือ   ยิ่งถ้าหากธุรกิจต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจกับการขอใช้บริการจากธุรกิจคอลเซ็นเตอร์มากขึ้นเท่าไหร่   ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ก็จะพบเจอกับแนวโน้มทางด้านการแข่งขันที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง   และยิ่งถ้าหากผลของการดำเนินธุรกิจบ่งบอกและสามารถสรุปผลออกมาได้ว่า  ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์มีแนวโน้มทางด้านการสร้างมูลค่าที่สูงขึ้นมากเท่าไหร่   การก่อตัวสำหรับธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น   เพราะอย่างน้อยการเกิดธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ในวงจรของความต้องการที่มากมายมหาศาล   ซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการของทางด้านธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการมีบริการคอลเซ็นเตอร์เพื่อรองรับลูกค้าภายในธุรกิจที่ทำให้เกิดการบริการที่ดียิ่งขึ้นไป   ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ที่มีการขยับขยายในวงกว้างก็สามารถที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าเหล่านี้ได้

callcenter_14             คอลเซ็นเตอร์กลายเป็นธุรกิจที่มีความเจริญรุ่งเรือง  ซึ่งมีแนวโน้มไปในทางที่ดีจนสามารถขยับขยายธุรกิจออกไปได้ในวงกว้าง   ทำให้การแข่งขันทางด้านธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น   การแย่งชิงลูกค้าของธุรกิจคอลเซ็นเตอร์จึงมีมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในเวลานี้จะส่งผลดีต่อธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการขอใช้บริการจากธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ในเวลาต่อมา   ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างเช่นการปรับลดราคาลงเพื่อแย่งชิงลูกค้า  หรือแม้กระทั่งการสร้างความสอดคล้องกับกำลังการซื้องของลูกค้าที่ลดลงนั้น   หากธุรกิจคอลเซ็นเตอร์สามารถนำและทำกลยุทธ์ต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาได้ดี   รับรองกลยุทธ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีก