Blog Archives

เช่นเดียวกับอุปกรณ์หรือของตกแต่งบ้านทั่วๆ ไปที่แม้ว่าเราจะนำมู่ลี่มาประดับตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงามดูดีแล้วเราก็ต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดให้ดีด้วยเช่นกันเพราะว่าข้อเสียของมู่ลี่นั้นก็คือปัญหาในเรื่องของการอมฝุ่นละอองที่มีมากกว่าผ้าม่านหลายเท่าตัวดังนั้นเราจึงต้องหมั่นทำความสะอาดมู่ลี่ให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เป็นแหลงหมักหมมของฝุ่นละอองและเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้                เนื่องจากมู่ลี่นั้นไม่ได้ทำมาจากผ้าเหมือนผ้าม่านดังนั้นเราจึงไม่สามารถนำออกมาซักแบบปกติได้ ซึ่งการทำความสะอาดมู่ลี่นั้นให้ใช้ที่ปัดหยากไย่หรือไม้ปัดขนไก่ทำความสะอาดโดยปัดเบาๆ เพื่อให้ฝุ่นละอองที่เกาะอยู่ตามใบมู่ลี่หลุดออกและไม่ทำให้ฝุ่นละอองกระจายมาก และในกรณีที่มีฝุ่นละอองมากๆ เกาะติดมู่ลี่ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาดๆ ค่อยๆ เช็ดตามใบมู่ลี่เพื่อให้สิ่งสกปรกหลุดไป                นอกเหนือจากการทำความสะอาดมู่ลี่แล้วการดูแลรักษามู่ลี่ให้คงทนเพื่อยืดอายุการใช้งานของมู่ลี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ไม่น้อยโดยเริ่มตั้งแต่วิธีการปรับมู่ลี่ควรปรับให้อยู่ในระดับที่พอดีเมื่อปรับจนสุดจนไม่สามารถหมุนปรับได้แล้วก็ไม่ควรฝืนหมุนเพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ใบมู่ลี่แตกได้ นอกจากนี้วิธีการเก็บมู่ลี่ที่ถูกต้องควรปรับใบมู่ลี่ให้แบนขนานกับพื้น แล้วดึงเชือกโดยจับที่กระเปาะดึงลงเพื่อให้มู่ลี่ขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนสุด เมื่อมู่ลี่เก็บไว้บนสุดหมดแล้ว ให้ดึงเชือกโดยจับที่กระเปาะแล้วดึงเฉียงไปทางขวามือแล้วปล่อย มู่ลี่ก็จะถูกล็อกทันที ซึ่งหากเราไม่ปรับมู่ลี่ให้แบนขนานกับพื้น ก่อนที่จะเก็บ จะทำให้เกิดการเสียหายและทำให้อายุการใช้งานของมู่ลี่ไม่คงทน ใช้งานได้ไม่นานเท่าที่ควร

No newer/older posts