Blog Archives

ก่อนหน้านี้ผมได้มีการนำเสนอเรื่องราวของวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญและความน่าสนใจให้คนที่กำลังคิดจะไปเที่ยวบาหลีได้ทราบแล้วเชื่อว่าน่าจะยังมีบรรดานักทัวร์บาหลีมือใหม่อีกหลายคนที่ชอบเที่ยวแนวนี้อยากรู้ว่ามีวัดอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกไหมดังนั้นในบทความตอนนี้จึงขอแถมให้อีก 1 วัดนั่นก็คือวัดพรามนันต์นั่นเองครับ                วัดพรามมันต์นี้เป็นวัดฮินดูอีกหนึ่งวัดที่บรรดานักทัวร์บาหลีนิยมไปเที่ยวชมด้วยว่าเป็นวัดที่รวบรวมศิลปะขอมและศิลปะฮินดูโบราณไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปรางค์ปราสาทหรือรูปแบบการก่อสร้างล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลมาจากขอมทั้งสิ้น                ตามประวัติการสร้างวัดพรามนันต์นั้นได้ระบุเอาไว้ว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าทักษา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายในสมัยชวาภาคกลางโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อใช้เป็นสุสานสำหรับบรรจุพระศพของพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์ต่างๆ                แต่อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการและนักโบราณคดีหลายท่านต่างแย้งว่าวัดพรามนันต์นั้นน่าจะเป็นวัดที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจขององค์พระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์เสียมากกว่าโดยสังเกตจากรูปแบบการสร้างที่มีการจำลองเนื้อที่ให้กลายเป็นแผนผังจักรวาล มีเขาพระสุเมรุและแกนโลก ซึ่งเป็นลักษณะของการสร้างเทวาลัยที่ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรขอมในขณะนั้น                ส่วนรูปแบบของงานและสถาปัตยกรรมนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับปราสาทหินเพราะมีการนำหินมาตัดเป็นก้อนเพื่อก่อสร้างและปรางค์องค์ต่างๆ รวมไปถึงใช้หินเหล่านี้ในการสร้างอาณาเขตกั้นกลางระหว่างเทวสถานกับชาวบ้านทั่วไปอีกด้วย

No newer/older posts