Blog Archives

การระบาดของ COVID-19 ได้ทำให้ตัวเองรู้สึกทั่วกระดาน เนื่องจากเราได้เปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการต่อสู้กับโรคระบาด พฤติกรรมดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราทุกด้าน ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา วิธีทำงาน และสถานที่ซื้อของ ในโลกธุรกิจ ผลลัพธ์ที่ชัดเจนประการหนึ่งคือพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้คนทางอินแตอร์เน็ตและซื้อค้าขายออนไลน์มากขึ้น มีผู้คนอีก 40 ล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในปีที่แล้ว เทียบกับเพียง 10 ล้านคนในปี 2019 และผู้ที่ซื้อคิดเป็นหนึ่งในสามของการค้าออนไลน์ของปี เมื่อนักช็อปรายใหม่เหล่านี้ค้นพบ การช็อปปิ้งออนไลน์มีประโยชน์ที่ชัดเจนรวมถึงความสะดวก ความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นและเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายได้โดยทั่วไป . ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ 9 ใน 10 ของผู้ซื้อเหล่านี้มีความตั้งใจที่จะซื้อซ้ำ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกธุรกิจออนไลน์ที่จะเติบโตได้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 รวมถึงยอดค้าขายออนไลน์ และจะใช้เวลาสักระยะกว่าจะฟื้นตัวเต็มที่ อย่างไรก็ตาม หากคุณมุ่งเน้นเฉพาะการค้าปลีกออนไลน์ ธุรกิจก็เฟื่องฟูเนื่องจากยอดขายเติบโตอย่างรวดเร็ว และการค้าปลีกออนไลน์ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว มีเหตุผลหลายประการสำหรับการเติบโตนี้ แต่สิ่งที่น่าทึ่งจริงๆ คือ ภายในปี 2025  E-Commerce ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า E-Commerce ในสหราชอาณาจักร สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างเหลือเชื่อ เนื่องจากเมื่อดูประเทศชั้นนำสำหรับ E-Commerce ค้าปลีกที่จัดอันดับตามส่วนแบ่งการขายทั่วโลก

สำหรับการทำธุรกิจคอลเซ็นเตอร์จนเกิดเป็นธุรกิจที่มีความมั่งคั่งทางด้านการขยายตัวไปได้อย่างรวดเร็วนั้น  บางครั้งผู้ทำธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ มากมายภายในธุรกิจ   แต่เพียงต้องเน้นไปในเรื่องของการให้บริการและพนักงานที่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและตรงต่อความต้องการของตลาด   เมื่อสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้ว  ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ก็สามารถที่จะดำเนินการไปจนถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างง่ายดาย   คำถามต่อมาคือ ความต้องการของตลาดที่ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์จะต้องสามารถตอบโจทย์ได้นั้น   คืออะไร?   ซึ่งคำถามมากมายเกิดขึ้นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน   แต่สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนสำหรับธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ที่จะต้องมีการพัฒนา   ส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของพนักงานที่จะต้องมีความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ดี                ถ้าหากจะตอบโจทย์ทางด้านการตลาด  และพลิกผันตัวเองให้กลายเป็นที่ต้องการในปัจจุบันนั้น  ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์จะต้องทำยังไงก็ได้   พัฒนาในรูปแบบไหนก็ได้   ที่ทำให้พนักงานคอลเซ็นเตอร์ไม่ได้จบแค่ในบทบาทของพนักงานที่คอยตอบรับแค่ทางโทรศัพท์เท่านั้น    เพราะสถานการณ์ในปัจจุบัน   คอลเซ็นเตอร์จะมีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร  พร้อมทั้งตอบคำถามและไขข้อข้องใจให้กับลูกค้าที่ต้องการค้นหาคำตอบอย่างรวดเร็ว   แต่ในปัจจุบันเพียงเท่านี้ก็คงจะไม่สามารถให้คำตอบทางด้านการตลาดจนกลายเป็นที่ต้องการของลูกค้าได้   อย่างน้อยคอลเซ็นเตอร์จะต้องมีการพัฒนาไปจนถึงขั้นที่สามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งได้  จนสามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง   กลับกลายเป็นธุรกิจบริการที่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้อีกรูปแบบด้วยระบบคอลเซ็นเตอร์ที่มีความผสมผสานเกี่ยวกับการทำตลาดด้วย

สำหรับการดำเนินธุรกิจคอลเซ็นเตอร์  พนักงานคอลเซ็นเตอร์จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงาน   ธุรกิจควรมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  จนพนักงานมีคุณภาพและศักยภาพพอที่จะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม  เพราะการสร้างคุณค่าพร้อมทั้งการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านั้น   ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในการให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละครั้ง    หากไม่เล็งเป้าหมายเพื่อทำการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องของพนักงานคอลเซ็นเตอร์    การให้บริการแก่ลูกค้าอาจจะเกิดปัญหาในภายหลัง  หากพบว่ามีพนักงานคอลเซ็นเตอร์บางคนที่ไม่มีศักยภาพและคุณภาพพอที่จะสามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าได้            การที่ธุรกิจมุ่งเน้นที่จะพยายามหันมาให้ความสนใจธุรกิจคอลเซ็นเตอร์  ส่วนหนึ่งเพื่อต้องการที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำธุรกิจ   เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านการให้บริการหรือไขข้อข้องใจทุกปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ   ด้วยเวลาอันรวดเร็วนั้น   หากมีการให้บริการทางด้านคอลเซ็นเตอร์   ย่อมเป็นทางเลือกในการให้บริการและสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า   การให้บริการทางด้านคอลเซ็นเตอร์จึงกลายเป็นการให้บริการภายในธุรกิจต่าง ๆ ในเวลาต่อมา   เพราะผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่แล้ว  กลายเป็นที่ประทับใจเสียส่วนมากกับการให้บริการทางด้านนี้   เพราะลูกค้าสามารถสอบถามปัญหาหรือแม้กระทั่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้ในเวลารวดเร็ว  ทันใจและทันเวลา   แถมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในครั้งนี้อาจจะเป็นความรู้ที่ฝั่งลึก   จนทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจในเวลาต่อ ๆ ไปอีกด้วย  เพียงแต่คอลเซ็นเตอร์มีการให้ข้อมูลที่ดีและมีความแม่นยำเท่านั้น   ทุกอย่างก็จะเป็นผลดีต่อทุก ๆ ฝ่าย

ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ของไทยนั้น จากการดำเนินการตลอดรอดฝั่งก็ถือได้ว่าธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ยังคงสามารถทำตลาดและสร้างมูลค่าที่สูงพอสมควร แต่ถึงอย่างไรก็ยังคงไว้วางใจกับการทำตลาดและการสร้างมูลค่าไม่ได้ เพราะถ้าหากเศรษฐกิจยังมีขึ้นมีลง และโลกยังเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่นั้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจใดก็ตามก็ยังคงอยู่ในสภาพภาวะเสี่ยงสูง ไม่มีใครสามารถตอบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของตนได้อย่างแม่นยำ แต่ถ้าหากจะมีการวางแผนนั้น มนุษย์ทุกคนสามารถทำและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าในขณะนั้นธุรกิจใดจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ จนผ่านพ้น แถมยังคงดวงดีได้เป็นธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงเป็นระยะเวลานาน ซึ่งในข้อดีก็เป็นอัตราการเสี่ยงทางด้านต่าง ๆ ซึ่งนักธุรกิจยังคงให้ความไว้วางใจไม่ได้เลยอยู่ดี            สำหรับธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ในประเทศต่าง ๆ นั้น จากข้อมูลเราจะเห็นได้ว่า มีบางประเทศที่สามารถดำเนินธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ให้กลายเป็นธุรกิจซุปเปอร์สตาร์ได้ในระยะเวลาอันสั้น แถมยังคงรักษาความมั่นคงทางด้านการดำเนินธุรกิจคอลเซ็นเตอร์  ด้วยการขยายตลาดออกไปในวงกว้างในระยะเวลาอันสั้น   มูลค่าที่ตามมาก็แทบจะสูงสุดจนน่าภาคภูมิใจ หากเปรียบเทียบกับธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ของไทย ก็คงจะต้องหลีกทางให้กับประเทศอื่น ๆ ไปอย่างหน้าจืด ๆ เพราะธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ของไทย หากจะขยายตลาดในวงกว้าง มองดูก็รู้ว่าทำได้ยาก เพราะคนไทยมีข้อจำกัดทางด้านของการใช้ภาษา หากทางด้านภาษาไม่แข็งแกร่ง ก็ยากนักที่จะให้ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ของไทยได้พัฒนาจนสามารถขยายตลาดออกไปสู่ประเทศต่าง ๆ ได้

ยิ่งถ้าการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตามเมื่อมีการศึกษาค้นคว้ารวมไปจนถึงกระบวนการการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งการสร้างคุณภาพให้กลายเป็นชื่อเสียงที่คอยอัพเดตดีกรีของธุรกิจตัวเองขึ้นมาได้  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนตัวที่ธุรกิจจำเป็นจะต้องเร่งสร้างและควรมีไว้เพื่อแสดงตัวตนในหมู่โลกธุรกิจ  และเป็นแรงกำลังต่อสู้กับคู่แข่งทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี  สิ่งหนึ่งที่ทำให้การดำเนินธุรกิจมีความแข็งแกร่งทางด้านการแข่งขัน   ถึงแม้จะอยู่ในสภาวะที่มีความรุนแรงมากแค่ไหนแต่ถ้าหากธุรกิจนั้น ๆ สามารถยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งนั่นเกิดจากความเชี่ยวชาญที่ธุรกิจสะสมประสบการณ์จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจนี้เองจะสามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจออกสู่โลกภายนอกอย่างมั่นคง               ความเชี่ยวชาญนั้นทุกธุรกิจควรมีและสั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นดีกรีที่ดีและความเชี่ยวชาญจะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันหากธุรกิจมีดีกรีคือความเชี่ยวชาญ  การปฏิบัติหรือการดำเนินธุรกิจย่อมที่จะมีความแม่นยำในทุก ๆ ด้านทุก ๆ กระบวนการตลอดจนไปถึงขั้นของการให้บริการที่มีมาตรฐานและสามารถต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ ที่รายล้อมเข้ามาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญสำหรับธุรกิจต่าง ๆ เป็นอย่างมากอย่างธุรกิจคอลเซ็นเตอร์มักมุ่งเน้นทางด้านของการให้บริการที่จะเป็นจะต้องมีความแม่นยำและสามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการแก่ลูกค้าได้ตลอดรอดฝั่งเมื่อธุรกิจคอลเซ็นเตอร์สั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ จนเป็นธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านให้บริการการดำเนินธุรกิจก็จะสามารถใช้ความเชี่ยวชาญนี้ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ให้รอดพ้นไปได้ด้วยดีอย่างไม่ต้องสงสัย